středa 26. dubna 2017

Test z OV 3. 5. (na začátku hodiny dějepisu)

Učebnice strana 46 - 50

  1. Statek, umět vysvětlit co to je.
  2. Služba, umět vysvětlit co to je.
  3. Přirozená a společenská dělby práce (znát příklady)
  4. Co jsou to výrobní faktory, umět jmenovat výrobní faktory nějakého konkrétního výrobku
  5. Poznat, která odvětví hospodářství jsou výrobní, a která nevýrobní.
  6. Umět nakreslit grafy křivky nabídky a poptávky
  7. Umět nakreslit a vysvětlit co je to bod tržní rovnováhy.
Pokud nebudete něčemu z učiva rozumět, máte šanci se zeptat v pondělním dějepise. 

pondělí 24. dubna 2017

Pohár vědy

Zpracujte a v el. podobě odešlete odpovědi -


Doplňte k následujícím třem bodům vždy aspoň dvě informace, které daný pojem, název nebo jméno
„meteorologicky vystihují“.


1. londýnský lékárník Luke Howard


2. transmisometry


3. hora Mt. Waieleale na Havaji

· V jaké výšce nad zemí měříme meteorologické prvky teplotu a rychlost větru?


· Na jakém principu funguje vlasový hygrometr?

čtvrtek 20. dubna 2017

Informacez třídních schůzek

Milí rodiče,

děkuji za včerejší účast na třídních schůzkách. Přikládám informace,  které jsem vám včera podala.

1. Děti chválím, prospěch až na malé výjimky je výborný.  Chování se zlepšilo,  neřešíme žádné velké problémy, nebyla jsem nucena udělit žádné kázeňské opatření, což mě těší, protože to není v tomto věku samozřejmostí.
2. Výlet do Prahy se uskuteční - bližší informace později, termín - polovina června.
3. 1. června (popř. 15. června) bude školní fotografování
4. Na konci května bude ke škole přistaven kontejner na sběr papíru.
5.  V úterý 2. května 2017 bude ve škole přerušena dodávka elektřiny - nejsou obědy!!!
6. Budeme vybírat na pracovní sešity do 9. třídy - 446,- Kč. (Později i na školní potřeby - tj. asi 200,- Kč). peníze na pracovní sešity začínám vybírat průběžně, potřebuji je vybrat do poloviny června - pokud někdo potřebuje platbu rozložit, domluvíme se mailem.
7. Přikládám odkaz na formulář -  některé děti budou mít na konci školního roku plánovanou absenci = dovolená.

Žádost o uvolnění z vyučování

Děkuji za spolupráci a přeji krásné jarní dny.

Petra Procházková

středa 19. dubna 2017

Náhradní domácí úkol do OV

Budeme v následujících hodinách pracovat na dalším projektu a vy nám pro něj připravíte podklady.
Každý z vás vypracuje něco jako podnikatelský záměr.

Co to je?

pondělí 10. dubna 2017

Rekonstrukce školní kolovny

UPOZORNĚNÍ: 

Po dobu rekonstrukce kolovny - není možno jezdit na kole do školy - škola nemá možnost zajistit bezpečné odložení kol. 

pátek 7. dubna 2017

Třídní schůzky

Dobrý večer,

ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční třídní schůzky od 16:00 hod v 8. třídě. Na úvod budu mít připraveno pár informací k celé třídě - kdo se začátku nezúčastní, vyvěsím pak informace stejně na tento blog. Po tomto krátkém společném setkání budou následovat individuální pohovory.

Zároveň vás prosím, podepiště dětem v žákovské knížce nejen termín třídních schůzek, ale i skutečnost, že jste byli informováni o čtvrtletním hodnocení.

Moc děkuji,

Petra Procházková

Beseda na Úřadu práce

Dnes jsme byli na Úřadu práce. Posílám fotky a seznam odkazů, které se můžou hodit při výběru střední školy a budoucího povolání.

Nezapomeňte, že se do Informačního střediska pro volbu povolání se můžete znovu vydat s rodiči. Domluvte si schůzku telefonem, mailem. Konzultace je zdarma a můžete si vyzkoušet různé testy zájmů a profesní orientace, když třeba nevíte kam a co studovat.


UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY pro žáky i rodiče


www.gwo.cz - Průvodce světem povolání – audiovizuální nástroj napomáhající volbě povolání, výběr povolání dle zvolených kritérií, dotazník zájmů, dotazník dovedností.

www.infoabsolvent.cz – informačním systému ISA, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Nabídka škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a videoukázky reálných pracovních prostředí, které mohou volbu studia usnadnit. Radu zde najdou i ti, kdo mají vážné studijní problémy nebo komu dokonce hrozí odchod ze školy.

www.budoucnostprofesi.cz – současná situace a vývoj na trhu práce.

www.povolaniprozivot.cz – stavebnictví, informatika, elektrotechnika, strojírenství – proč si zvolit právě některé z těchto zaměření. Katalog oborů, škol a firem. Technika nás baví – informace ze světa techniky.

www.startnatrhprace.cz – informace, rady, odkazy pro úspěšný start na trh práce.

www.narodni-kvalifikace.cz Národní soustava kvalifikací - podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace.

www.istp.cz – Informační systém typových pozic – informace o povoláních, Jobtip – poradce při výběru povolání, databáze dalšího profesního vzdělávání, katalog pracovních míst.

www.europass.cz – návod ke zpracování evropského souboru dokladů a dokumentů o vzdělání, dovednostech, znalostech a pracovních zkušenostech jednotlivce .

www.atlasskolstvi.cz – přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol ČR.portal.mpsv.cz – Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí – vyhledání škol a oborů, zaměstnanost, statistiky, informace z úřadů práce ČR, ...

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol - přehled škol v ČR, databáze ve správě Úřadu práce ČR

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips - informační a poradenská střediska pro volbu povolání v Moravskoslezském kraji při Úřadu práce ČR. Kontakty na střediska, kde se můžete objednat na individuální konzultaci k volbě povolání. Služby jsou poskytovány zdarma.


čtvrtek 6. dubna 2017

Hlasování eTwinning

http://svetprogramovania.blogspot.cz/2017/04/gosowanie-na-prace-dotyczaca-dnia.html