úterý 22. prosince 2015

Obrazy z války třicetileté

Kdy                   Po, 4. ledna, 10:50 – 11:35
PopisTělocvična - SHŚ Pernštejni Vstupné 35 Kč

pondělí 21. prosince 2015

Milí sedmáci, posílám Vám nový rozvrh a přeji krásné Vánoce !
PS: nezapomeňte na češtinu :-)


úterý 1. prosince 2015

pátek 27. listopadu 2015

Doplatek na lyžařský kurz - LVVZ

Výše doplatku je 2586,- Kč.

Částku prosím převeďte na účet naší školy 135 822 896/0300

Platbu proveďte do 15. 12. 2015

Do poznámky uveďte:
Jméno  žáka - žákyně
LVVZ
Var. symbol: datum narození.

Půjčovné se hradí na místě hotově.

pondělí 23. listopadu 2015

Volné dny (ředitelské volno)

Do svých ŽK si zapište :
 Informace o volných dnech 21. a 22. 12. 2015 jsou na stránkách školy.
Datum:
Podpis zák. zástupce:

PS: Rovněž si nechte podepsat známky vzadu v ŽK.


čtvrtek 19. listopadu 2015

Důležité termíny

Vánočné dílny 4. 12. 2015
Ředitelské volno - provozní důvody 21. 12. 2015 - 22. 12. 2015
Karneval 5. 2. 2016
Ples SRPŠ 6. 2. 2016


Informace k lyžáku

Kurz proběhne 14.3. - 18.3. 2016
Ubytování Rajská bouda - plná penze i s obědem.
Účastník musí mít přilbu - možnost zapůjčení zdarma - objednat v předstihu.
je sjednáno cestovní pojištění Allianz.

pátek 13. listopadu 2015

Fyzika - pokusy - dobrovolná práce

Možný námět na pokus pro naše budoucí hodiny fyziky a eTwinning najdeš zde -vybírej po stranu 20. Až si vybereš - zapiš se do tabulky - nevybírej si již zapsaný pokus.
Případně rovnou přines pokus ...

čtvrtek 12. listopadu 2015

POZOR! společná třídní schůzka - Lyžák

- proběhne ve čtvrtek 19. 11. 2015 v 16. hod.v 7. třídě společná schůzka rodičů - informace k lyž. kurzu - konzultační schůzky - dle potřeby.

úterý 10. listopadu 2015

Svět techniky


návštěva proběhne ve čtvrtek 26.11. 2015.
Předpokládaný program bude:

Odjezd od školy v 8,30 objednaným autobusem.
Začátek v 9 hod. -samostatná prohlídka v jednotlivých podlažích nového Světa techniky.
11 hod. 3D kino
12 hod. divadlo s chem. pokusy asi 30 min.
Návrat do školy asi 13,15.

Je potřeba vybrat 20 Kč,- příspěvek na dopravu.

Preventivní akce

Na středu 18. 11. 2015 je připravená vzdělávací preventivní akce - Drogy a jejich nebezpečí, vybíráme 22,- Kč.

Pozor - veš!!!

Ve škole se objevily vši. Žádám o kontrolu a důsledné "hubení"...

pátek 16. října 2015

Odkud asi letěli?


autor: Jolana

eTwinning pokračuje

Náš loňský projekt obsadil v celorepublikové soutěži nádherné druhé místo.
Letos se zapojujeme do projektu -Už vím-.
http://uzviem.blogspot.cz/

úterý 29. září 2015

Peníze

1) Nezapomeň na lísteček a příspěvek na SRPŠ  - /platí mladší ze sourozenců./
2) Vybírám 40,- Kč na preventivní program - Proti šikaně, který proběhne ve škole 7.10.

Vše doneste ve čtvrtek 1. 10.

Peníze - vyučtování - eTwinningové akce

Vybráno od žáka - žákyně 150,- Kč
Doprava zdarma - hradila slovenská strana
Vstupné - náklady:
Planetárium 60 ,-
Landek 75,-
vláček 15,-
Celkem 150 Kč. Zůstatek 0,- Kč.
Fotky

úterý 15. září 2015

Lyžařský kurz

Bližší informace budou předány na třídní schůzce.

Vážení rodiče,
jako každý rok bychom rádi žákům 7.třídy nabídli lyžařský kurz. Máte možnost si vybrat ze tří variant:

Třídní schůzky

Proběhnou ve čtvrtek 24. 9. 2015 v 16 hod - v tělocvičně školy.
Nezapomeň na podpis v ŽK!!!

pondělí 14. září 2015

Sběr PET

Sběr PET začne v tělocvičně v pondělí 21.9 a to v čase 7:00 až 7:40 -láhve musí být sešlápnuté, jinak je nelze uznat do soutěže.
Věřím, že se každý zúčastní.

středa 9. září 2015

eTwinningová návštěva

V úterý 29.9. proběhne během dne návštěva slovenských dětí v rámci loňského projektu http://kedvyrastiem.blogspot.sk/. Společně zamíříme do ostravského planetária a na Landek.

Pro test z dějepisu

Ovládnutí západního středomoří

První punská válka (264 – 241 př.n.l.)
  • Kartágo válku začalo
  • Řím - převaha na souši
  • Kartaginci - na moři
  • Řím zlepšil námořní taktiku, porazil Kartagince u Aegatských ostrovů
  • Sicílie, Sardinie a Korsika (první provincie)

úterý 1. září 2015

1. září

Dnes jsme společně zahájili školní rok, nezapomeň ...:
dotazník, žádost - volné hodiny, přezůvky, ručník
a dobrou náladu.

neděle 28. června 2015

Vysvědčení a PRÁZDNINYKrásné léto a pohodové prázdniny pro celou naši už "sedmičku!!!"

úterý 9. června 2015

Doba královská a římská republika

Doba královská a římská republika
          Res publica = věc veřejná
          Doba královská 8.st. – 510 př.n.l.
          vládnou etruští králové
          krále volí etruští patricijové (urození)
          plebejové (neurození) nevolí, nezastávají úřady
          král Servius Tulius v 6.st.př.n.l. rozdělil římské občany do pěti majetkových tříd
          každá posílá do armády určitý počet setnin a podle toho má počet hlasů ve sněmu
Raná římská republika
          510 př.n.l. etruský král vyhnán
          Vládnou dva konzulové – každoročně volení úředníci
Jak se vládlo
          Konzulové řídí republiku a velí armádě
          ve válce mají neomezenou moc - diktátor (každý půl roku)
          senát (300) dohlíží na konzuly a úředníky
          úřady nejsou placené - mohou je zastávat pouze bohatí
Boj plebejů o zrovnoprávnění
          494 př.n.l. odešli plebejové z Říma
          Vynutili si vznik
        lidového shromáždění
        úřadu tribuna lidu - mohl přerušit jednání senátu o něčem co poškozovalo zájmy plebejů (vetó = zakazuji)
          449 př.n.l. sepsány „Zákony dvanácti desek“
          platí rovnost před zákonem
          Plebejové - přístup do úřadů a kněžských hodností
Ovládnutí Itálie
          Řím útočí na Etrusky
          387 př. nl. vpád Keltů (Galů) ze severu
          Římané poraženi Řím vypleněn

          ale do konce. 3.st př.n.l. sjednotili Itálii pod svou vládou (porazili Etrusky a řecké kolonie)

pondělí 1. června 2015

Jedeme do planetária

Pro případ ztráty ...

Souhlasím s účastí ………………………………………..žáka …… třídy
Na vzdělávacím programu v planetáriu v Ostravě – Porubě.
Akce je zdarma. Doprava tam i zpět objednaným autobusem.  Termín 12.6. 2015
Odjezd od školy 7,45 – předpokládaný návrat kolem poledne.

Datum:                                                                                                              podpis:

Sběr PET lahví.

Poslední sběr PET lahví je v pondělí 8. 6.
Věřím, že doneseš aspoň tašku...

pátek 29. května 2015

Nadvláda Makedonie (338 – 323 př.n.l.)

Filip Makedonský  
          Dobyl oslabené Řecko
        338 př.n.l. zvítězil nad Řeky u Chaironeie
          Získal si oblibu poražených tím, že vyhlásil tažení proti Persii
          336 př.n.l. zavražděn

Klasické období řeckých dějin (5. a 4.století př.n.l.)

Aténský námořní spolek
       po vítězství nad Peršany se řecká města spojila, velení svěřeno Athénám
      příspěvky na společné válečné loďstvo
      Atény peníze používají pro vlastní účely
      ostatní města je nemají rády

čtvrtek 28. května 2015

Výběr peněz

Třídní fotka 30,-
školní pomůcky, sešity na nový šk. rok 860,-


po odečtení zůstatku na 1 žáka ze šk. výletu 110,-


Vybírám tedy od žáka, který se zúčastnil výletu 780,- Kč.
 PROSÍM PŘESNĚ!
Poznámka:
Žák, který nebyl na výletu platí částku 890,- Kč.
Zůstatek v třídním fondu je 0,- Kč.Vyučtování šk. výletu

Vybráno 200,- Kč
Vstupné rozhledna 15,-
Mini ZOO 20,-
Jízdné tam a zpět - 55,-
Celkem 90,- Kč
Zůstatek na žáka je 110,-

Fotky z výletů

Fotogalerie

středa 27. května 2015

Nový školní rok

Školní pomůcky - 253,- Kč
Pracovní sešity - 607,- Kč
Celkem - 860,- Kč

Papír!

Od 2. června do 5. června bude ke škole přistaven kontejner na papír.
Výzva - zapojte se do soutěže "Sbíráme s panem Popelou"
Prosíme žáky a rodiče žáků o naplnění kontejneru následujícím způsobem:
Doma svazujte papír do balíku, balík zvažte a doneste do školy do kontejneru. Váhu žáci nahlásí svému třídnímu učiteli.

pondělí 25. května 2015

Řecko – perské války, zápis


Persie
       dnešní Írán
       v polovině 6.st. př.n.l. se vlády zmocnil princ Kýros
       539 př.n.l. dobyl Babylón
       jeho syn Kambýses roku 525 př.n.l. dobyl Egypt
       499 – 480 př.n.l. Dareios I. a jeho syn Xerxes  vedli válku s Řeckem
       334 př.n.l., Persii dobyl  Alexandr Makedonský

čtvrtek 7. května 2015

Školní výlet - Štramberk za pravěkem a rozhledem do širého kraje

Školní výlet - Štramberk
Žáci 6. třídy se zúčastní jednodenního školního výletu, které se uskuteční ve čtvrtek 28.5 2015.
Sraz účastníků je ve čtvrtek 28.5 2015 v 8,05 hod. před autobusovým nádražím ve Frýdku.

Předpokládaný návrat je ve čtvrtek 28.5. 2015 asi v 17 hod. před vlakové nádraží ve Frýdku.

čtvrtek 23. dubna 2015

Informace pro třídu

Den matek 15.5.
Fotografování 4.6.
Den dětí 5.6.
Předpokládaná cena za pracovní sešity a školní potřeby /výkresy,sešity/ pro sedmou třídu bude asi 850,- Kč.

úterý 14. dubna 2015

Fyzika - doporučené otázky k opakování

Sud má objem 200 dm3. Jeho hmotnost je 140 kg. Jakou hustotu má látka uvnitř sudu?

pátek 10. dubna 2015

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 16:00 hod. se konají individuální pohovory - zapište si prosím vzadu do žk a nechte si doma podepsat.

Změna výuky - chlapci

V pondělí 27.4 nemají kluci 1. vyuč. hodinu tělocvik - odpadá - zapište si prosím - do žk a nechte doma podepsat.

Souhlas Planeta 3000

Pro nemocné a zapomětlivce - odevzdáš v úterý 14. 4. 2015 - možno napsat rukou

Souhlasím s účasti _________________________________ na vzdělávací akci
„Planeta Země 3000 – Východní Afrika – kolébka lidstva“
Vstupné s dopravou 80 Kč . 14. 4. 2015 Odjezd objednaným autobusem v 9.20 od školy
Návrat cca 11.30 hod - výuka bude pokračovat dle rozvrhu. Kino P. Bezruče. Pedagogický doprovod zajištěn.
Podpis rodiče:

pondělí 6. dubna 2015

Vzdělávací pořad - Přemyslovci

7.4. proběhne během první vyuč. hodiny vzdělávací pořad v tělocvičně naší školy.
Vstupné 45,- Kč . Peníze doneste ve čtvrtek 9.4.

středa 1. dubna 2015

www.planetazeme3000.cz

Letošní program se nazývá Východní Afrika – kolébka lidstva.
Pojedeme  objednanými autobusy 14. dubna v 9:20 hod. do kina P. Bezruče, vrátíme se v 11:30 hod.
Vybíráme 80 Kč = /60 Kč na vstupné a 20 Kč na autobus/
Protože je v třídním fondu 13 Kč na žáka - proto vybíráme 67 Kč. 
Přesně tuto částku přines v čtvrtek 9.4.2015.

úterý 31. března 2015

Fyzika - hustota

Povinný úkol pro všechny /kromě R. Dorotíka a R. Gemrota/.
Písemně na papír - odevzdáš 1.4.2015
1, Těleso vyrobené z titanu má hmotnost 227 kg při objemu 0,05 m3. Jaká je jeho hustota?

2, Vypočítej hustotu mramoru, víš-li, že těleso z něj vyrobené má při objemu 0,002 m3 hmotnost 5,4 kg. 

3, Jaká je hmotnost tělesa, které je vyrobeno z mědi (hustota mědi je 8 960 kg/m3), jestliže jeho objem je 10 dm3?

4, Jaký objem má těleso o hmotnosti 10 kg, které je vyrobeno z papíru o hustotě 0,8 g/cm3? 

5. Vypočítej objem tělesa, které má hmotnost 1 800 000 g a je vyrobeno z materiálu o hustotě 3 600 kg/m3.

pátek 20. března 2015

Ekokonference - návrh

Dobrý den,
My jsme žáci 6. třídy a připravili jsme si pro Vás ukázku o třídění odpadu.
Stalo se v jednom nejmenovaném lese – Hájek.

čtvrtek 19. března 2015

Hlas pro kolovnu

Dejte hlas, pro úpravu naší kolovny.
Děkujeme
http://zeleneskoly.cz/portfolio/cz/oprava-a-uprava-kolovny
 

Zadejte svoji mailovou adresu, kliknout na GO, otevřít svůj mail a potvrdit svůj hlas.
(nebude-li v mailu aktivní odkaz, stačí si adresu s odkazem z kopírovat a otevřít)

eTwinning pokračuje

Jak vyšetřujeme trestný čin a mnoho jiného najdete zde

Těšíme se na jaro

Máš rád přírodu?

Zapoj se do projektu sledujícího přílet ptáků.

pátek 27. února 2015

Stavba velké pyramidy v Gize


Třídní fond

Z autobusového zájezdu do Divadla loutek zůstalo na 1 žáka 13,- Kč. Dva žáci, kteří se akce neúčastnili tuto částku do fondu donesou =  dorovnají.

Změna rozvrhu hodin

12. 3. - čtvrtek - 2. a 3. vyučovací hodinu bude informatika.
13. 3. - pátek - 1. vyučovací hodinu  bude fyzika a 2. vyučovací hodinu bude občanská výchova

čtvrtek 26. února 2015

Fyzika - pokusy

Zajímavé pokusy

Vzdělávací program

V úterý 17.3. 2015 se zúčastníme vzdělávacího pořadu Česká balada. Vstupné 35,- Kč.
Peníze se vybírají 10.3. - prosím o přípravu přesné částky.

neděle 22. února 2015

Dějiny Egypta

Informace psané skloněným písmem jsou nepovinné.

Dějiny Egypta
Období
          Archaická říše (asi 3000 – 2500 př.n.l.)
          Stará říše (asi 2500 – 2000 př.n.l.)
          Střední říše (asi 2000 – 1500 př.n.l.)
          Nová říše (asi 1500 – 1000 př.n.l.)
          Pozdní Egypt ( asi 1000 – 300 př.n.l.)
          Nadvláda Řeků  (300 – 30 př.n.l.)
          Nadvláda Římské říše (30 př.n.l.- 7.století)

Události
Archaická říše 
          Sjednocení Horního a Dolního Egypta asi 3000 př.n.l.
          Hlavní město Cenej
          Mýtický faraon Meni (asi král horního Egypta Narmer)

sobota 14. února 2015

eTwinning má narozeniny

Náš třídní tým se zapojil do velké hry, která nezná poražených.
Vítězí každý, kdo se zapojí!

úterý 10. února 2015

Pohár vědy 2. kolo

Naším úkolem je především bod č. 3 vyrobit barometr. Tvoje aktivita bude zahrnuta do hodnocení ve fyzice. Přines nejbližší  příští hodinu, případně s dotazy ve čtvrtek ráno v 7. hod.
http://www.poharvedy.cz/download/neuron15-r2-c3-cz.pdf

Náměty:
1, 2


čtvrtek 5. února 2015

Sbírka pro Mukačevo.

Milí rodiče, naše škola se zapojila do potravinové sbírky, kterou pořádá ADRA pro Ukrajinu. Poslat do školy můžete: - Těstoviny, cukr, mouka, rýže, čočka, fazole - Konzervy různého druhu, sušené mléko, džemy - Jakkékoliv jiné trvanlivé potraviny s min. trvanlivostí 3 měsíců - Zdravotnické potřeby pro nemocnici – obvazy, gázu. Zapojení do sbírky je zcela DOBROVOLNÉ. ADRA a naše škola děkují za spolupráci.

čtvrtek 22. ledna 2015

Divadlo

Dopoledne 6.2. bude v tělocvičně naší školy vzdělávací pořad - divadlo. Vstupné 40,- Kč.

Vysvědčení

Pololetní vysvědčení bude rozdáno 29.1.2015 během 5. v. hodiny a následně bude výuka ukončena.

čtvrtek 15. ledna 2015

Měření délky

Naše škola se zapojila do česko - kanadského projektu Arboj. Naším úkolem je sledovat změny v obvodu kmene. Měření bude probíhat během celého roku s použitím dendrometru na kmenu naší školní lípy.

Pomůcka k úhlům


Vzhledem k tomu, že se blíží čtvrtletní písemná práce z matematiky a mnozí z  vás se chystají připravovat i o víkendu, posílám vám průvodce ke konstrukčním úlohám s úhly. Budete potřebovat program GEOGEBRA, který si můžete do počítače volně stáhnout ze stránky www.geogebra.org. Hodně štěstí!


Prodej obědů na měsíc únor

Proběhne pouze  v tyto dny 21.1., a 22.1. 2015
II.st 20x22=440,-Kč

pátek 9. ledna 2015

Opakování z fyziky

V úterý 13.1.2015   proběhne v hodině fyziky písemné prověření naších znalosti : vlastnosti látek, gravitační , elektrické a magnetické pole, atom, ionty ..., převod jednotek délky.

čtvrtek 8. ledna 2015

Pohár vědy

Zde naleznete podrobnosti k stavbě mostů, jak jsme si říkali dnes ve škole. Ten kdo staví most čte - bod č. 3 http://www.poharvedy.cz/download/neuron15-r1-c3-cz.pdf Ostatní pouze č. 2, odpovědi v elektronické podobě si přineste na flešce, případně pošlete el. poštou.

úterý 6. ledna 2015

Akce Roboti

Pro ty, kteří ztratili lísteček ... Souhlasím s účasti ……………………………..žáka – žákyně 6. třídy na akci ROBOTI v rámci vzdělávacího projektu NatTech. Akce proběhne 16.1.2015. Odjezd autobusem v 8 hod. Návrat ke škole asi v 12,45 hod. Akce je zdarma, účastník obdrží občerstvení. Datum: Podpis zák. zástupce:

pondělí 5. ledna 2015

Změna rozvrhu

Ve čtvrtek 8.1.2015 odpadá 7 v.h. Hv. Zapište si všichni vzadu v ŽK a nechte si zák. zástupci podepsat.