neděle 2. července 2017

Konec školního roku

Děkuji všem za krásné květiny. Máme za sebou další školní rok, který jsme strávili spolu a bez velkých problémů. Za to všem děkuji. Jsme ve škole třídou vyjímečnou - 14 z vás mělo vyznamenání, 17 z vás dostalo pochvalu.  Vydržte i v 9. třídě.
Přeji vám krásné zasloužené prázdniny. Ať si je užijete ve zdraví a ať se ty volné dny vlečou :)

Uvidíme se v pondělí 4. září.

Petra Procházková

nepovinný předmět - matematika

V 9. třídě mohou žáci využít nabídky naší školy a účastnit se výuky nepovinné matematiky - přípravy na přijímací zkoušky z matematiky. Prosím, přehodnoťte ještě svá rozhodnutí, pokud se pro výuku rozhodnete, vytiskněte si, podepiště a  ještě 1. září přineste přihlášku. Předmět by měl být pro všechny, co se budou hlásit na střední školu s maturitou, kde jsou přijímací zkoušky z matematiky povinné. V tomto předmětu si matematiku zopakujete a zároveň se naučíte používat a řešit typizované úlohy.

Přihláška do nepovinného předmětu
Přihlašuji žáka – žákyni  …………………………………………………………… budoucí  IX. třídy do nepovinného předmětu – Cvičení z matematiky (1h týdně). Tato přihláška platí a je závazná pro celý školní rok 2017 – 2018.
V ……..
Datum:
…………………………………
                                                                                                                              Podpis zákonného zástupce