pondělí 29. ledna 2018

7. února - schůzka SŠ přijímací zkoušky

Vážení rodiče,

zvu vás tímto na schůzku ohledně přijímacích zkoušek na střední školy. Věřím, že se vám podaří vybrat studijní obory do 31. ledna, dala jsem  všem první stranu přihlášky - osobní údaje ke kontrole - tel. čísla, datum narození aj. Pokud najdete chybu, opravte, prosím, červeně.
Vepište dvě vybrané střední školy, s IZO číslem i kódem oboru.

Nevypisujte zdravotní způsobilost - to až na tu reálnou přihlášku.

Ve středu 7. února 2018 se setkáme v 16.00 hod v 9. třídě. Rozdám vám vytištěné přihlášky, předám vám vytištěné a podepsané zápisové lístky - musíte mi jejich předání podepsat na připravený arch. Na schůzce řeknu další informace, pokusím se odpovědět na další otázky.

Pokud někdo z vás ještě potřebuje čas navíc, napište mi mail, domluvíme se. V únoru jsou týdenní jarní prázdniny, mnozí budou potřebovat potvrzení lékaře, půjdou osobně přihlášku doručit. Ať máte dostatek času.

Děkuji za spolupráci

Petra Procházková
výchovná poradkyně

Exkurze - Vynálezy a objevy
Ve středu 7. února pojedeme během výuky do OC Frýda. Zúčastníme se interaktivní exkurze Vynálezy a objevy. Od školy pojedeme  autobusem v 11.10 hod. Vrátíme se během hodiny VKZ. Exkurze je zdarma, vybíráme pouze 20,- Kč na autobus. Pokud by někdo ztratil souhlas, rozdám zítra, tady je. 
Souhlas s účastí na vzdělávací akci – Exkurze – Vynálezy a objevy

Souhlasím s účastí syna/dcery …………………………………………………………………….., žákyně 9. ročníku, na exkurzi Vynálezy a objevy v obchodním centru Frýda.
Pedagogický dohled: p.uč. Procházková

Termín: středa 7. února 2018
Výše uvedená exkurze se uskuteční v rámci výuky, je zdarma, vybíráme pouze na dopravu: 20,- Kč.

Podpis zákonného zástupce:
úterý 16. ledna 2018

Dějepis, opakovací otázky

1.      Vysvětli pojmy: akční výbory národní fronty, „Katolická akce“, StB, JZD, kolektivizace, znárodnění

středa 3. ledna 2018

Známky z D a OV

V dějepise příští týden dobereme "Komunistické Československo" 15. 1. zopakujeme a 17. 1. si napíšeme v tomto pololetí poslední test z témat: "Upevnění sovětského bloku" a "Komunistické Československo".

Na čtvrté známce z OV se ještě domluvíme.

Labisch