neděle 28. června 2015

Vysvědčení a PRÁZDNINYKrásné léto a pohodové prázdniny pro celou naši už "sedmičku!!!"

úterý 9. června 2015

Doba královská a římská republika

Doba královská a římská republika
          Res publica = věc veřejná
          Doba královská 8.st. – 510 př.n.l.
          vládnou etruští králové
          krále volí etruští patricijové (urození)
          plebejové (neurození) nevolí, nezastávají úřady
          král Servius Tulius v 6.st.př.n.l. rozdělil římské občany do pěti majetkových tříd
          každá posílá do armády určitý počet setnin a podle toho má počet hlasů ve sněmu
Raná římská republika
          510 př.n.l. etruský král vyhnán
          Vládnou dva konzulové – každoročně volení úředníci
Jak se vládlo
          Konzulové řídí republiku a velí armádě
          ve válce mají neomezenou moc - diktátor (každý půl roku)
          senát (300) dohlíží na konzuly a úředníky
          úřady nejsou placené - mohou je zastávat pouze bohatí
Boj plebejů o zrovnoprávnění
          494 př.n.l. odešli plebejové z Říma
          Vynutili si vznik
        lidového shromáždění
        úřadu tribuna lidu - mohl přerušit jednání senátu o něčem co poškozovalo zájmy plebejů (vetó = zakazuji)
          449 př.n.l. sepsány „Zákony dvanácti desek“
          platí rovnost před zákonem
          Plebejové - přístup do úřadů a kněžských hodností
Ovládnutí Itálie
          Řím útočí na Etrusky
          387 př. nl. vpád Keltů (Galů) ze severu
          Římané poraženi Řím vypleněn

          ale do konce. 3.st př.n.l. sjednotili Itálii pod svou vládou (porazili Etrusky a řecké kolonie)

pondělí 1. června 2015

Jedeme do planetária

Pro případ ztráty ...

Souhlasím s účastí ………………………………………..žáka …… třídy
Na vzdělávacím programu v planetáriu v Ostravě – Porubě.
Akce je zdarma. Doprava tam i zpět objednaným autobusem.  Termín 12.6. 2015
Odjezd od školy 7,45 – předpokládaný návrat kolem poledne.

Datum:                                                                                                              podpis:

Sběr PET lahví.

Poslední sběr PET lahví je v pondělí 8. 6.
Věřím, že doneseš aspoň tašku...