čtvrtek 23. dubna 2015

Informace pro třídu

Den matek 15.5.
Fotografování 4.6.
Den dětí 5.6.
Předpokládaná cena za pracovní sešity a školní potřeby /výkresy,sešity/ pro sedmou třídu bude asi 850,- Kč.

úterý 14. dubna 2015

Fyzika - doporučené otázky k opakování

Sud má objem 200 dm3. Jeho hmotnost je 140 kg. Jakou hustotu má látka uvnitř sudu?

pátek 10. dubna 2015

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 16:00 hod. se konají individuální pohovory - zapište si prosím vzadu do žk a nechte si doma podepsat.

Změna výuky - chlapci

V pondělí 27.4 nemají kluci 1. vyuč. hodinu tělocvik - odpadá - zapište si prosím - do žk a nechte doma podepsat.

Souhlas Planeta 3000

Pro nemocné a zapomětlivce - odevzdáš v úterý 14. 4. 2015 - možno napsat rukou

Souhlasím s účasti _________________________________ na vzdělávací akci
„Planeta Země 3000 – Východní Afrika – kolébka lidstva“
Vstupné s dopravou 80 Kč . 14. 4. 2015 Odjezd objednaným autobusem v 9.20 od školy
Návrat cca 11.30 hod - výuka bude pokračovat dle rozvrhu. Kino P. Bezruče. Pedagogický doprovod zajištěn.
Podpis rodiče:

pondělí 6. dubna 2015

Vzdělávací pořad - Přemyslovci

7.4. proběhne během první vyuč. hodiny vzdělávací pořad v tělocvičně naší školy.
Vstupné 45,- Kč . Peníze doneste ve čtvrtek 9.4.

středa 1. dubna 2015

www.planetazeme3000.cz

Letošní program se nazývá Východní Afrika – kolébka lidstva.
Pojedeme  objednanými autobusy 14. dubna v 9:20 hod. do kina P. Bezruče, vrátíme se v 11:30 hod.
Vybíráme 80 Kč = /60 Kč na vstupné a 20 Kč na autobus/
Protože je v třídním fondu 13 Kč na žáka - proto vybíráme 67 Kč. 
Přesně tuto částku přines v čtvrtek 9.4.2015.