pondělí 23. dubna 2018

Opakovací otázky dějepis.

1. Jak se projevoval odpor Čechů a Slováků proti okupaci vojska Varšavské smlouvy v srpnu 1968 (popiš)
 • nápisy, plakáty, generální stávka
 • sebeupálení Jana Palacha 
 • Palachův pohřeb
2. Co je to Normalizace (vysvětlit pojem, časové určení)

Odpadá výuka

Ve čtvrtek 26. dubna bude Eko-konference ke Dni Země.

Výuka končí po skončení akce.  Odpolední vyučování - výtvarná výchova - odpadá.


neděle 22. dubna 2018

SŠ výsledky

Ahoj všichni,

výsledky by měly být odeslány Cermatem na střední školy 27. dubna. 

Co dělat po přijímacích zkouškách – po přijetí/nepřijetí
 • Očekávat rozhodnutí o nepřijetí na střední školu
 • Rozhodnutí o nepřijetí škola,
  • která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat od 22. dubna 
  • která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky
 • Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve střední škole) – na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené)
V případě přijetí
 • do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí doručit řediteli střední školy zápisový lístek
Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
O zpětné vydání zápisového lístku může požádat jen v případě, kdy byl přijat na základě odvolání na jinou školu. Musí písemně požádat ředitele SŠ o jeho zpětné vydání.
V případě nepřijetí
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí

 • zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu ( nedoručili zápisový lístek )
 • podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách zvolené školy nebo krajského úřadu Moravskoslezského kraje
www.kraj-moravskoslezsky.cz ( STUDENT – možnosti vzdělávání – přehled volných míst na SŠ )
 • podat přihlášku ředitelům SŠ ve stanovených termínech spolu s požadovanými náležitostmi. Počet přihlášek pro další kola přijímacího řízení není omezen.

Vzor odvolacího dopisu probereme ve středu v hodině VKZ - jen pro uklidnění, určitě ho nikdo potřebovat nebude :)

pondělí 16. dubna 2018

Individuální pohovory

Ve čtvrtek 19. dubna se uskuteční individuální pohovory od 16.00 hod.

Tentokrát se nebude konat společná část pro celou třídu. Individuální pohovory, vyučující dle rozpisu v přízemí.

Děkuji, s přáním pěkného dne,

Petra Prrocházková

středa 11. dubna 2018

pátek 6. dubna 2018

Výlet

Rozhodli jsme se, že pojedeme na dvoudenní výlet. Výlet se uskuteční na horách, chata Švarná Hanka.

Důležitý je termín: 18.-19. června (pondělí-úterý).

Bližší informace podám později, jen prosím, berte termín v úvahu, je to společný poslední výlet, snad je to naplánováno včas a neohrozí to žádné prázdninové cesty.

Děkuji za pochopení.

úterý 3. dubna 2018