čtvrtek 22. ledna 2015

Divadlo

Dopoledne 6.2. bude v tělocvičně naší školy vzdělávací pořad - divadlo. Vstupné 40,- Kč.

Vysvědčení

Pololetní vysvědčení bude rozdáno 29.1.2015 během 5. v. hodiny a následně bude výuka ukončena.

čtvrtek 15. ledna 2015

Měření délky

Naše škola se zapojila do česko - kanadského projektu Arboj. Naším úkolem je sledovat změny v obvodu kmene. Měření bude probíhat během celého roku s použitím dendrometru na kmenu naší školní lípy.

Pomůcka k úhlům


Vzhledem k tomu, že se blíží čtvrtletní písemná práce z matematiky a mnozí z  vás se chystají připravovat i o víkendu, posílám vám průvodce ke konstrukčním úlohám s úhly. Budete potřebovat program GEOGEBRA, který si můžete do počítače volně stáhnout ze stránky www.geogebra.org. Hodně štěstí!


Prodej obědů na měsíc únor

Proběhne pouze  v tyto dny 21.1., a 22.1. 2015
II.st 20x22=440,-Kč

pátek 9. ledna 2015

Opakování z fyziky

V úterý 13.1.2015   proběhne v hodině fyziky písemné prověření naších znalosti : vlastnosti látek, gravitační , elektrické a magnetické pole, atom, ionty ..., převod jednotek délky.

čtvrtek 8. ledna 2015

Pohár vědy

Zde naleznete podrobnosti k stavbě mostů, jak jsme si říkali dnes ve škole. Ten kdo staví most čte - bod č. 3 http://www.poharvedy.cz/download/neuron15-r1-c3-cz.pdf Ostatní pouze č. 2, odpovědi v elektronické podobě si přineste na flešce, případně pošlete el. poštou.

úterý 6. ledna 2015

Akce Roboti

Pro ty, kteří ztratili lísteček ... Souhlasím s účasti ……………………………..žáka – žákyně 6. třídy na akci ROBOTI v rámci vzdělávacího projektu NatTech. Akce proběhne 16.1.2015. Odjezd autobusem v 8 hod. Návrat ke škole asi v 12,45 hod. Akce je zdarma, účastník obdrží občerstvení. Datum: Podpis zák. zástupce:

pondělí 5. ledna 2015

Změna rozvrhu

Ve čtvrtek 8.1.2015 odpadá 7 v.h. Hv. Zapište si všichni vzadu v ŽK a nechte si zák. zástupci podepsat.