úterý 31. října 2017


Školní kolo dějepisné olympiády se uskuteční 20. 11. od 9:45 

Žáci, kteří se příhlásili mají tuto doporučenou literaturu:
  1. Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia (máte každý svou)
  2. AUGUSTA, P. a HONZÁK, F., 1992. Československo 1918-1938. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00311-2 (budete si ji muset sehnat sami)
Těm, kteří chtějí skutečně uspět, doporučuji aby studovali obě knihy. Druhá z nich je zároveň literaturou pro okresní kolo.

pondělí 23. října 2017

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Vážení rodiče, 

minulou středu jsem  všem rozdala Atlasy školství. S dětmi jsme do nich nakoukli, vysvětlili si základní informace. Rozdala jsem jim lístečky s důležitými daty. Každý žák dostal svůj Atlas školství platný na školní rok 2018/2019, tedy k výběru střední školy na další školní rok. Atlas je dostupný i na webu, adresa je na titulní straně. Ve středu se v hodině VKZ k Atlasu vrátíme a projdeme si některé důležité informace. 

S vámi, rodiči, se uvidíme na listopadových třídních schůzkách - ve čtvrtek 23. listopadu. Prozatím se podívejte na nabídku škol v Atlasu a sledujte dny otevřených dveří - jsou tam v tabulce uvedeny, popř. na webových stránkách školy. Upozorňuji ty, co uvažují o uměleckém směru, střední školy s talentovou přijímací zkouškou uzavírají přihlášky do konce listopadu. 

Připomněla jsem všem, že v úterý 7. listopadu se koná v Hale Polárka Trh vzdělávání - žáci budou moci vyzkoušet různé aktivity, střední školy se tam prezentují, můžete se informovat na další věci ohledně studia přímo u stánku dané školy. Doporučuji účast po obědě, pokud se bude žák akce účastnit musí mít omluvenku - není to akce školy, žáci tam mohou jít samostatně nebo v doprovodu rodičů.  

Na konci ledna by už měli mít všichni jasno v tom, na jakou střední školu budou směřovat. Přihlášky tiskneme ve škole, spolu se zápisovými lístky vám je rozdám na společné schůzce - plánovaná je na 7. února 2018. Přihlášky se musí odeslat do 1. března. 

Další informace - na školních webových stránkách - odkaz - výchovné poradenství - zde vkládám obecné informace k pročtení. 

V případě jakýkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem,  domluvíme se na konzultaci. Prosím, je-li to ještě ve vašich silách, buďte důslední v přípravě do školy a prospěchu, známky na pololetí se píšou  na přihlášku ... 

Děkuji za spolupráci. středa 18. října 2017

Třetí test z dějepisu

budeme psát 23. 10.

Otázky k opakování:

  1. Jaké byly hospodářské předpoklady ČSR?
  2. Jak se lišila hospodářská úroveň Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi?

úterý 3. října 2017

Test z dějepisu

11. 10.
  1. Uspořádání světa po 1. sv. válce
  2. Vznik ČSR
  3. Komunismus a fašismus
6. 10. opakujeme