středa 19. října 2016

Projekt Temperament

Vypočítali jsme si procentní podíl složek našeho temperamentu a vytvoříme každý podle svého výsledku barevný plakát A4, který bude výsledek vyjadřovat.
Odevzdání 2. 11. 2016

Připomínám projekt "Mraky" Vyhodnocení 2. 11. a 16. 11.