pátek 10. února 2017

Pohár vědy - únor

3. Praxe a projekt (50 %)


I my budeme ve třetí části 2. kola „fyzikálně či chemicky či biologicky recyklovat“. Využijte PET láhve

nebo hliníkové plechovky nebo tetrapackové krabice k experimentování či měření ve fyzice, chemii nebo


biologii.
Zrealizujte buď praktický experiment, nebo proveďte pozorování či měření, nebo sestavte nějaký fyzikální

model či zhotovte výrobek, nebo fyzikální hračku při využití PET láhve, hliníkové plechovky nebo

tetrapackové krabice. Vyberte si jeden z těchto obalů a zrealizujte jakýkoli zajímavý experiment nebo

vytvořte model s jeho využitím.

Nezapomeňte při popisu experimentu nebo modelu, výrobku či hračky na potřebné pomůcky, postup

realizace experimentu či postup výroby a hlavně na vaše vlastní závěry z experimentování, pozorování či

měření.

Pokud by vám chyběl nápad, nabízíme vám několik námětů, ze kterých si určitě


vyberete.
· Karteziánek – prozkoumejte chování různých typů karteziánků (kečup,

brčko s kancelářskými sponkami, kapátko,…) v různých typech PET láhví.

· Periskop z krabice od mléka či džusu – sestavte periskop z krabice od

mléka či džusu a dvou zrcátek a vysvětlete, jak funguje.


3
· Zkoumání tepelné vodivosti látek – do nádoby s horkou vodou

(fotomiska s cca 2 cm vody) ponořte dnem vzhůru hliníkovou a

železnou plechovku a sklenici (všechny tři přibližně stejně vysoké)

a na dna všech tří nádob položte tři stejné kostky ledu a proveďte

pozorování a vlastní závěry z něj.