středa 26. dubna 2017

Test z OV 3. 5. (na začátku hodiny dějepisu)

Učebnice strana 46 - 50

  1. Statek, umět vysvětlit co to je.
  2. Služba, umět vysvětlit co to je.
  3. Přirozená a společenská dělby práce (znát příklady)
  4. Co jsou to výrobní faktory, umět jmenovat výrobní faktory nějakého konkrétního výrobku
  5. Poznat, která odvětví hospodářství jsou výrobní, a která nevýrobní.
  6. Umět nakreslit grafy křivky nabídky a poptávky
  7. Umět nakreslit a vysvětlit co je to bod tržní rovnováhy.
Pokud nebudete něčemu z učiva rozumět, máte šanci se zeptat v pondělním dějepise.