pondělí 29. ledna 2018

Exkurze - Vynálezy a objevy
Ve středu 7. února pojedeme během výuky do OC Frýda. Zúčastníme se interaktivní exkurze Vynálezy a objevy. Od školy pojedeme  autobusem v 11.10 hod. Vrátíme se během hodiny VKZ. Exkurze je zdarma, vybíráme pouze 20,- Kč na autobus. Pokud by někdo ztratil souhlas, rozdám zítra, tady je. 
Souhlas s účastí na vzdělávací akci – Exkurze – Vynálezy a objevy

Souhlasím s účastí syna/dcery …………………………………………………………………….., žákyně 9. ročníku, na exkurzi Vynálezy a objevy v obchodním centru Frýda.
Pedagogický dohled: p.uč. Procházková

Termín: středa 7. února 2018
Výše uvedená exkurze se uskuteční v rámci výuky, je zdarma, vybíráme pouze na dopravu: 20,- Kč.

Podpis zákonného zástupce: