čtvrtek 22. února 2018

Opakovací otázky z dějepisu

Seřaďte chronologicky
Castro se ujímá moci na Kubě, Stalinova smrt, vznik Varšavské smlouvy, Chruščov v čele SSSR,
stavba Berlínské zdi, Karibská krize, Suezská krize, protikomunistické povstání v Maďarsku

Otázky
Jak se vyvíjely diplomatické styky německých států mezi sebou?
Jak se v 50. letech vyvíjela situace na Kubě?
Co bylo příčinou Karibské krize, jak se vyvíjela a jak skončila?
Co bylo příčinou Suezské krize, jak se vyvíjela a jak skončila?
Co bylo příčinou Berlínské krize, jak se vyvíjela a jak skončil?.
Jak se projevovaly represe komunistického režimu proti občanům ČSR?
Jak lidé u nás projevovali nesouhlas s komunistickým režimem?

Pojmy
·        Rada svobodného Československa
·        emigrace
·        Nato
·        Varšavské smlouva
·        Berlínská zeď
·        RFE
·        Agenti chodci
·        sabotáž