úterý 2. září 2014

Kurz hry na klavír

V letošním roce otevřeme kurz hry na klavír. Výuka bude probíhat individuálně vždy jednu hodinu týdně. Pokud máte vážný zájem, přihlaste co nejdříve se u třídního učitele.
Kurzovné je 400 Kč měsíčně a platit se bude vždy dopředu na pololetí.