čtvrtek 11. září 2014

Přírodovědné a poznávací soustředění

 Přírodovědné a poznávací soustředění

 Žáci 6. třídy se zúčastní přírodovědného soustředění, které se uskuteční ve dnech 23. září – 25. září 2014.


V rekreačním středisku českých drah  - v Kunčicích pod Ondřejníkem 49°32'9.132"N, 18°18'15.498"E
Sraz účastníků je v úterý 23. září v 9,05 hod. před vlakovým nádražím ve Frýdku
Návrat v čtvrtek 25. září předpokládáme v 13,28 (14,23) na vlakové nádraží do Frýdku. Doprava bude vlakem ČD. Po příjezdu vlaku je rozchod žáků.
 Účastníci si s sebou vezmou: psací potřeby, pravítko,pastelky, blok, nůžky, lepidlo,baterku, papuče, převlečení do chaty, hyg. potřeby, sportovní oblečení, obuv, pláštěnku, (léky).
Průkazku zdrav. pojišťovny.  Průkazku na vlak, autobus (doklad, že nemají 15 let).
Při nástupu účastníci odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti.
Prvním jídlem je večeře. Oběd je z vlastních zásob, případně lze v restauraci zakoupit oběd.
Součástí soustředění budou sportovní aktivity a turistika – 15 km. Předpokládaná cena asi - 650,- Kč – zahrnuje plnou penzi, ubytování, dopravu – je zajištěn pitný režim.
Vyúčtování bude provedeno po návratu a rodiče budou seznámení .
                                                                                                                      Libor Kvapil
------------------- Zde odstříhněte --------------------------

 Prohlášení
 Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil
účastníku přírodovědného soustředění.............................
bytem..................................., který je v mé péči,
 karantenní opatření a není mi též známo, že v posledním týdnu
 přišel účastník do styku s osobami nemocnými přenosnou chorobou.
                                               Tel. domů:
 ............................                  Tel. práce:
 datum a podpis podpis zákonného zástupce                                  

(Odevzdat při srazu účastníků 23. září 2014)

------------------ Zde odstříhněte ------------------------------
Souhlas zákonného zástupce
 S účastí dítěte …………………………………žáka-žákyně VI. tř.   na přírodovědného soustředění
souhlasím - nesouhlasím
 (nevhodné škrtněte)

 .................................
 Datum a podpis zákonného zástupce
Souhlas s penězi odevzdat v pátek 12. 9. 2014