úterý 13. prosince 2016

Opakovací otázky do dějepisu

1. Jak se za průmyslové revoluce změnily města?
2. Jakým způsobem se dělníci během průmyslové revoluce pokoušejí zlepšit svou situaci?
3. Jak navrhoval řešit sociální situaci dělníků Karl
4. Vysvětli pojem hospodářský liberalismus.
5.  Napiš tři významné vynálezy, které umožnily rozvoj průmyslu během průmyslové revoluce.
6. Popiš situaci dělníků během průmyslové revoluce.
7. Jakým způsobem reagují koncem 19. století vlády vyspělých států na postavení dělníků?
8. Co dělal/chtěl dělat pro řešení sociální situace dělníků Robert Owen nebo J. P. Proudhon?
9. Napiš, do jakých skupin se obyvatelstvo měst rozčlenilo během průmyslové revoluce.
10. Napiš, co umožnilo revoluci v dopravě.
11. Které vynálezy umožnily rozvoj průmyslové revoluce?

12. Další pojmy: Internacionála, socialistické strany, odborové organizace, svépomocné fondy, Komunistický manifest, výrobní prostředky