úterý 31. října 2017


Školní kolo dějepisné olympiády se uskuteční 20. 11. od 9:45 

Žáci, kteří se příhlásili mají tuto doporučenou literaturu:
  1. Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia (máte každý svou)
  2. AUGUSTA, P. a HONZÁK, F., 1992. Československo 1918-1938. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00311-2 (budete si ji muset sehnat sami)
Těm, kteří chtějí skutečně uspět, doporučuji aby studovali obě knihy. Druhá z nich je zároveň literaturou pro okresní kolo.