středa 18. října 2017

Třetí test z dějepisu

budeme psát 23. 10.

Otázky k opakování:

 1. Jaké byly hospodářské předpoklady ČSR?
 2. Jak se lišila hospodářská úroveň Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi?
 3. Jak se mění po válce průmysl?
 4. Co způsobilo krachy malých a středních podnikatelů ve 20. letech?
 5. Jaká byla situace českého průmyslu po rozpadu Rakouska-Uherska a jak se s ní vyrovnal?
 6. Co to je měnová reforma? Jaké pozitivní důsledky měla pro hospodářství ČSR?
 7. Jaké nové stroje se používají v zemědělství od 30. let 20. století?
 8. Co to je pozemková reforma a jak proběhla v ČSR?
 9. Jaké změny proběhly v životním stylu ve 20. letech?
 10. Co je to elektrifikace?
 11. Změny v médiích a dopravě ve 20. letech.
 12. Co řešil Dawesův plán?
 13. Co je to Briand – Kellogův pakt?
 14. Co je to devalvace?
 15. Co je to inflace?
 16. Kdo úspěšně zavedl ve svých továrnách masovou výrobu?

Sešit, učebnice 18 – 22. str